Thursday, October 25, 2012

આઈ આઈ ટી દિલ્હી અને હાર્વર્ડ બીઝનેસ સ્કૂલમાંથી એમ બી એ કરેલા રજત ગુપ્તાની આજકાલ


અમેરિકી કોર્ટે ગોલ્ડમેન સાક્સના ભૂતપૂર્વ નિર્દેશક ૬૩ વર્ષીય રજત ગુપ્તાને બે વર્ષની કારાવાસની સજા ફટકારી છે અને તેમને પ૦ લાખ ડોલર (આશરે ૨૬.પ૦ કરોડ રૂપિયા)નો દંડ પણ કર્યો છે. વોલ સ્ટ્રીટની નામાંકિત હસ્તી રહેલા ગુપ્તાને કોર્ટે ગત ૨૧મી જૂને ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં દોષિત ઠરાવ્યા હતા.

ગુપ્તાની સજા પૂરી થયા પછી એક વર્ષ સુધી તેમના કામકાજ પર દેખરેખ રાખવાનો પણ કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે. આગામી વર્ષની ૮મી જાન્યુઆરીથી તેમની સજા શરૂ થશે. હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવા સુધીના સમય માટે જામીન આપવાનો પણ કોર્ટે ઇનકાર કર્યો છે. ગુપ્તાએ શ્રીલંકન બિઝનેસમેન રાજ રાજારત્નમને ગોલ્ડમેન સાક્સ સાથે સંબંધિત ગુપ્ત માહિ‌તી પહોંચાડી હતી અને તેના બદલામાં નાણા લીધા હતા. સરકારી વકીલે ગુપ્તાને ૮થી ૧૦ વર્ષની કેદની સજા કરવાની માગણી કરી હતી.રજત ગુપ્તાની પ્રગતિ અને પતન

પ્રગતિ : ૧૯૭૧માં આઇઆઇટી- દિલ્હીથી ગ્રેજ્યુએટ થયેલા રજતે હાર્વર્ડ બિઝનેસ સ્કૂલથી એમબીએ કર્યું હતું. ૨૦૦૩માં મેકેન્જીમાંથી રાજીનામું આપીને ૨૦૦૬માં ગોલ્ડમેન સાક્સ બોર્ડમાં ડિરેક્ટર બન્યા હતા. ૨૦૦૭માં પીએન્ડજીના બોર્ડમાં ડિરેક્ટર નિયુક્ત કરાયા હતા.

પતન : ૨૦૦૮ની ૨૯મી જુલાઇએ રજત અને ગેલિયન હેજ ફંડના સ્થાપક રાજ રાજારત્નમ વચ્ચે ગુપ્ત વાતચીત થઇ હતી. ૨૦૦૮ની ૨૩મી સપ્ટેમ્બરે બર્કશાયર કંપની વિશે રાજારત્નમને માહિ‌તી આપી હતી. ૨૦૧૦ની ૧૩મી એપ્રિલે ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે રજતના આ કામનો ખુલાસો કર્યો હતો.

બાળપણમાં માતા-પિતાને ગુમાવ્યા પછી છેલ્લા ૧૮ મહિ‌ના સૌથી વધુ પડકારના રહ્યા છે. મેં સમગ્ર જીવનમાં જે ઇજ્જત બનાવી હતી, તે બધી ગુમાવી દીધી છે. - રજત ગુપ્તા (ચુકાદા પછી)


Source: Divya Bhaskar

Thursday, October 11, 2012

Carly Fiorina: An Open Letter to Mark Zuckerberg


Dear Mark,

Congratulations!

Through vision, grit, persistence and brilliance, you are about to launch the largest IPO in American history.

You have understood our needs and desires for connection and communication better than we understood them ourselves.

You have gathered a great management team around you, hired the brightest and most motivated employees, and maneuvered through a competitive landscape that is unprecedented in its complexity and pace of change. You are a great entrepreneur who will now define and personify our ideal of American innovation. You have made history and changed history, not just on Wall Street but on streets around the world. You have altered everything from teenagers' social lives to tyrants political calculations.

None of us can imagine what it feels like to be you, which is one reason the cameras are ever-present and there will be more books and movies.

However, some of us can imagine the transition Facebook must now go through as the company rushes, with huge fanfare, headlong into the world of publicly traded stocks. (In 1995, I helped lead what was then the largest-ever IPO, spinning out Lucent Technologies from AT&T [T  36.92        ] On the day of our New York roadshow, the WSJ headline read: "It's The Rolling Stones, it's Barbra Streisand, no it's the Lucent roadshow".)

Whatever the ultimate valuation of Facebook, it will be one of the most sought-after equities in the world.

It is in that spirit that I humbly offer three tips:

1) Do not change your focus on the creation of long-term value or deviate from your strategic ambitions.

While this may seem simple and obvious, it will become increasingly difficult. The majority of investors now hold stock for an average of four months. Most money-managers are rated annually on their performance against benchmark indices. While you are focused on the longer-term, those who buy your stock are focused on the shorter-term. And because your stock has received so much hype, these short-term investors will be very impatient. While you, your team and your Board know that their impatience cannot drive company strategy, their pressure will be real.
Facebook IPO
Do not establish the precedent of providing quarterly earnings guidance. While you must of course protect competitively sensitive information, communicate as proactively and transparently as possible about your strategic goals and operational performance metrics as well as how you track your own progress and performance against both.

2) Whatever the ultimate valuation of Facebook, it will be one of the most sought after equities in the world.

A lot of people are now counting on your performance. Beyond risk-tolerant venture capitalists, risk-averse pension funds and 401ks will now own your stock. Expect a lot more questions about how you make decisions.
Many of these questions will be driven by current headlines and conventional wisdom, but they are nevertheless legitimate. Your new owners want to understand how you lead and how you evaluate choices.

Answering them will encourage longer-term holdings.

3) Be patient.

No one knows more about Facebook, or has more riding on its performance, than you. That won't stop what will quickly seem to be endless commentary, scrutiny, suggestions, questions and sometimes, criticisms. Some of it will be thoughtful, some ignorant, some well-intended and some malicious. Be open to what makes sense and try to ignore the rest.

You have come very far, very fast and the sky is still the limit.

You represent all that is right about our economy, our markets, our nation. In the midst of all the pressure and expectations, hold onto who you are and what you do best. We are all rooting for you.

Carly Fiorina (Former Chief of HP)
Former CEO, Hewlett-Packard and CNBC Contributor

Thursday, October 4, 2012

I knew it. I knew it.


How many times have you ignored your own gut instincts? You go forward with something even though a niggling little part of your brain is telling you that something is wrong.

Then when things do go wrong, as your subconscious knew it would, the full force of your entire being regurgitates up a big fat "I knew it!”

Your heart's been broken, your money's been stolen, or your hopes have been dashed in some unforgivable way. The minute you encounter concrete proof that your gut was correct, you wonder why you ever doubted yourself in the first place.

It’s been said that your intuition is the sum of all your senses. It's your brain working overtime while you’re not looking.

Here’s what happens: we’re exposed to millions of messages every day. We can’t consciously process them all, so our subconscious mind scans them, trying to figure out what's important and what’s not. Your gray matter is fermenting all the factoids while you're worrying about other details.

That’s why the moment you get confirmation of your instincts, your brain spits out the movie flashback version of all the bits of information it’s collected in the ugly moment of truth when all the signs add up.

Many crime victims will claim they had a bad feeling beforehand. Their subconscious processed the averted eyes, shuffling feet, or anxious glance of the would-be perpetrator, but they overrode their instincts and paid the price.

The same thing happens in less dangerous situations, or at least less physically dangerous situations, the bad performance review from the boss who never made eye contact or overhearing ugly words from somebody who always rubbed you the wrong way. We’ve all had the experience of wishing we'd paid more attention to our own intuition.

Your gut knows how to make good decisions. Yet we often feel safer relying on logic or the opinions of other people, rather than letting our intestines make the call.

So how do you learn to trust your instincts? Some of it comes with age and experience. Prove yourself right a few times and you'll feel more confident about the value of intuition as a decision-making tool.

One method that works is to consciously separate the fact from emotion. If you have a bad feeling about something, it’s OK to ignore the facts and just pay attention to how you feel. Women in particular are often very adept at picking up on subtle emotional cues.

One of my favorite guru’s, money expert Dave Ramsey, says to men: If you meet with a financial planner and your wife says, “I don't like him,” she doesn't have to give you a logical reason. Leave immediately. Don't hire the person. Ramsey says that women are processing things at a different level. They pick up on subtle cues that they may not be able to explain, but their intuition is usually right.

It's hard to break through the clutter and capture the real wisdom buried deep down inside. We learn to ignore their feelings because it’s more acceptable to go with the status quo. But how many times have you gotten yourself in trouble because you ignored the bad vibes and second-guessed your own opinion?

Whether you believe it's a scientific sixth sense or a mystical connection to the divine, every person alive has the power of intuition.

All you have to do is quiet your mind and pay attention to your own inner knowing.